Alert RCB to system alarmowy, który został stworzony w Polsce z myślą o przekazywaniu najważniejszych informacji o zagrożeniach w sposób szybki i precyzyjny. System ten ma za zadanie informować mieszkańców danego obszaru o nadchodzących niebezpieczeństwach, takich jak powodzie, burze czy też katastrofy chemiczne.

Mimo iż alert RCB powstał z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Polski, to niestety w praktyce nie zawsze spełnia swoją funkcję. Wiele osób narzeka na nadmierną częstotliwość wysyłanych alertów, a także na ich często wątpliwej jakości. Zdarzało się także, że system ten był wykorzystywany do innych celów niż pierwotnie przewidywano. Przykładem tego było wysłanie w 2020 roku alertu RCB dotyczącego zmiany zasad obsługi wyborców. Mimo że wówczas obowiązywał stan epidemii, to jednak wiele osób uznało, że wykorzystanie alertu RCB w celu przekazania tego typu informacji było nieodpowiednie.

Niektórzy z krytyków alertu RCB wskazywali także na fakt, że system ten nie jest w stanie zapewnić wysokiej dokładności w przewidywaniu zagrożeń. Okazuje się, że prognozy nie zawsze są trafne, co może wprowadzać ludzi w błąd i skłaniać ich do podejmowania niepotrzebnych działań. W związku z tym, że alert RCB okazał się nieskuteczny w spełnianiu swojej roli, polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowiło wprowadzić nowe rozwiązanie.

Zastąpić alert RCB ma system Cell Broadcast, który jest już stosowany w innych krajach europejskich i na całym świecie. Przewagą tego systemu nad alertem RCB jest to, że jest on w stanie przekazać informację o zagrożeniu w miejscach, gdzie nadajniki BTS są przeciążone, jak np. na imprezach masowych, a także w sytuacjach, gdy posiadacz telefonu ma słaby zasięg sieci komórkowej.

Ponadto, w odróżnieniu od alertu RCB, system Cell Broadcast umożliwia dokładne wyznaczenie obszaru, na którym ma zostać przekazana informacja, co pozwala uniknąć sytuacji, w których wiele osób otrzymuje alarmy, pomimo że nie są one związane z ich aktualnym położeniem.

System Cell Broadcast ma przewagę nad alertem RCB, ponieważ pozwala na skuteczne dostarczenie ostrzeżenia w miejscach, gdzie jest dużo ludzi i nadajniki BTS są przeciążone, np. na imprezach masowych, oraz w sytuacjach, gdy posiadacz telefonu ma słaby zasięg sieci komórkowej. Wiadomość jest emitowana w formie komunikatu wyświetlanego na ekranie urządzenia przez stację bazową w zasięgu, co oznacza, że wszyscy otrzymują powiadomienie w ciągu kilku sekund.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje wprowadzić przepisy zobowiązujące operatorów do korzystania z systemu Cell Broadcast od 2024 roku. W przepisach znajduje się klauzula mówiąca o karze dla operatorów, którzy nie będą wywiązywać się z obowiązku dystrybucji ostrzeżeń publicznych. Kara może wynosić nawet do 1% rocznego przychodu firmy, jednak trudno sobie wyobrazić, żeby którykolwiek operator zdecydował się na taki krok.

Maciej Biegajewski

Posts Carousel

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos