Search

5G ryzykowne dla Europy?

5G ryzykowne dla Europy?

Najnowsza technologia 5G wprowadzana na świecie oprócz ewidentnych korzyści dla rozwoju gospodarczego wiąże się też z wieloma kwestiami spornymi. Na pierwszy plan wysuwają się obiekcje dotyczące bezpieczeństwa. Unia Europejska zdecydowała się podjąć wspólne działania i zadbać o dobro wspólnoty. Dlatego każde z państw miało ocenić ryzyko: techniczne, podatności na zagrożenia i wrażliwości sieci. Wspomniany raport państwa miały obowiązek przekazać Komisji Europejskiej do połowy lipca.

Wywiązało się z tego 24 na 28 państw, w tym Polska. Raporty przekazane przez państwa są pierwszą fazą działania Unii Europejskiej. Z drugą zapoznamy się 1 października 2020, w którym zebrane będą wnioski dla całej UE, czyli sposób w jaki egzekwowana będzie ochrona integralności sieci 5G oraz jakie działania należy podjąć by zapewnić bezpieczeństwo. Działania te mają posłużyć cyberbezpieczeństwu państw, przedsiębiorstw oraz pojedynczych jednostek by zmaksymalizować możliwości oferowane przez 5G.

Źródło: https://www.telko.in/

Maciej Biegajewski

Posts Carousel

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos