Mieszkam w małej miejscowości, jak

mogę sprawdzić zasięg i szybkość Internetu?

Nic prostszego! Wystarczy zainstalować naszą aplikację mobilną RFBenchmark na telefonie i samodzielnie sprawdzać zasięg w swojej okolicy. Jeżeli chcesz porównać wyniki, dla tego samego lub różnych operatorów, zaproponuj rodzinie i znajomym instalację aplikacji. Wyniki Waszych pomiarów, w krótkim czasie pojawią się również na portalu RFBenchmark.

Czy w aplikacji mobilnej udostępnicie możliwość testowania jakości rozmów?

Niestety nie, pomiar jakości rozmów nie jest możliwy. Żadna aplikacja mobilna nie wspiera tego typu pomiaru. Wynika to z różnic w budowie telefonów. Pomiary jakości połączeń głosowych wykonujemy podczas pomiarów Drive Test. Zebrane w ten sposób informacje są prezentowane na portalu RFBenchmark.

 

W jaki sposób dokonujecie pomiarów?

Wszystkie informacje dotyczące sposobów pomiarów są szczegółowo opisane w zakładce Metodyka.

 

Ocena jakości rozmów: czy podczas testów bierzecie pod uwagę HD VOICE?

Tak.

 

Czy typowy użytkownik zauważy różnicę między oceną 3.80 a 4.20, na czym będzie polegała?

Tak, typowy użytkownik powinien usłyszeć różnicę. Ważnym elementem jest to, czy zakłócenia były chwilowe, lecz bardzo silne lub niewielkie, lecz długotrwałe. W pierwszym wariancie może wystąpić taka sytuacja, że przez chwilę nie jesteśmy w stanie nic zrozumieć, a w skali MOS może się okazać, że nie będzie istotnego spadku oceny, ze względu na uśrednianie oceny dla całej długości połączenia. Natomiast niewielkie, długotrwałe zakłócenia nie wpłyną tak znacząco na zrozumienie rozmówcy, jednak znajdą swoje odzwierciedlenie w obniżeniu oceny jakości połączenia w skali MOS. Dokładny opis sakli jakości rozmów wyjaśniający różnice między poszczególnymi poziomami można znaleźć w Metodyce.

 

Od czego zależy jakość rozmów?

Na jakość rozmów wpływa wiele czynników. Między innymi typy użytych kodeków mowy i warunki radiowe. Obciążenie sieci ma również znaczenie, ponieważ im więcej użytkowników tym więcej sygnałów zakłócających. Wpływ na jakość połączenia może mieć sam użytkownik, w trakcie przemieszczania się zmianie ulegają warunki radiowe oraz stacje bazowe obsługujące nasz terminal.

 

Ile danych wykorzystuje aplikacja?

Działając w trybie pomiaru poziomu sygnału aplikacja zużywa bardzo mało danych (około 30kB na godzinę pracy). Natomiast wykonanie jednorazowego testu szybkości Internetu to wykorzystanie ok 20MB transferu.

 

Czy aplikacja zużywa dużo baterii?

Gdy telefon jest odłączony od zasilania aplikacja działa w trybie oszczędności energii, dzięki czemu wykorzystanie baterii ograniczone jest do niezbędnego minimum.

 

Masz pytanie?

Prześlij je na adres faq@rfbenchmark.pl