Search

Podsumowanie stanu wdrożenia 5G w Polsce – Stationary Test RFBenchmark 2021/22

Rok 2021 minął pod kątem rozszerzania zasięgu 5G na kolejne polskie miejscowości. Następne komercyjne wdrożenia technologii nowej generacji miały elektryzować nie tylko pasjonatów telekomunikacji, ale przede wszystkim zwykłych użytkowników sieci komórkowych. Swobodny dostęp do innowacyjnej technologii miał przynieść szerokie korzyści. Jak oczekiwania związane z wdrożeniem 5G w Polsce mają się do rzeczywistej sytuacji? Specjaliści z firmy Notel Poland postanowili sprawdzić postępy w rozwoju projektu sieci 5G w naszym kraju pod kątem użytkowników stacjonarnych i przeprowadzili kompleksowe pomiary w tzw. metodologii Stationary Test (czyli w stabilnych warunkach radiowych i bezruchu).

Na pokładzie pojazdu pomiarowego wykorzystane zostały urządzenia Xiaomi Mi 11, które umożliwiały odbiór sygnału 5G u wszystkich polskich operatorów komórkowych. Specyfikacja tego sprzętu zapewniała dokładne przetestowanie całkowitych możliwości sieci 5G wdrażanej w Polsce. Pomiary wykonywane były w tzw. trybie FreeMode, co oznacza, że urządzenie pomiarowe wykorzystywało najlepszą dostępną w danym miejscu technologię oferowaną przez daną sieć. W przypadku braku dostępności technologii 5G, telefon korzystał z technologii LTE. Dzięki temu zebrane dane pozwalają na ocenę stabilności sieci nowej generacji w zmierzonych lokalizacjach.

W trakcie prowadzonych badań skupiono się na transmisji pakietowej w górę oraz w dół. Do pomiaru szybkości pobierania i wysyłania plików wykorzystano protokół HTTP, który pozwala zmierzyć maksymalne wartości przepływności sieci.

Mapa z miastami pomiarowymi

Specjaliści Notel na swoim szlaku odwiedzili 13 polskich miast, w których wybrali 150 najbardziej znanych, uczęszczanych i popularnych lokalizacji wśród turystów i mieszkańców tych miast. To właśnie w tych punktach wykonane zostały pomiary Internetu mobilnego w trybie stacjonarnym.

Na trasie wykonywanych badań znalazł się Białystok, Bydgoszcz, konurbacja górnośląska (GOP), Kraków, Łódź, Lublin, Olsztyn, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Trójmiasto i Wrocław.

Testy pobierania i wysyłania – wyniki w technologii 5G

Wyniki pomiarów wykazały, że w stabilnych warunkach radiowych prędkości pobierania osiągane w technologii 5G (NSA) u poszczególnych operatorów są zadowalające. Zaznaczyć trzeba, iż niestety u niektórych operatorów wyniki zostały uzyskane jedynie przy częściowej dostępności nowej technologii w trakcie wykonywania testów w danych lokalizacjach.

Zestawienie prędkości pobierania tylko w 5G i jej udział w pomiarach

Zgodnie z konfiguracją pomiarową, telefony wykonywały testy w trybie FreeMode, tj. wykorzystując najlepszą dostępną w danym miejscu technologię jaką oferowała sieć. Przedstawione powyżej wyniki pokazują rezultaty z uwzględnieniem wyłącznie technologii 5G.

Zauważalne jest przekroczenie średniej prędkości 240 Mb/s tylko przy testach z wykorzystaniem karty SIM działającej w ofercie Plusa. Osiągnięty wynik 240,5 Mb/s daje wyraźną przewagę 100 Mb/s nad drugim w zestawieniu T-Mobile. Trzecie miejsce, z wynikiem 103,8 Mb/s, zajmuje Orange, co pozwoliło wyprzedzić ostatniego badanego operatora Play (88,8 Mb/s).

Udział technologii 5G we wszystkich testach jest przyzwoity, a najlepszy wynik ponownie osiągnął zielony operator. W 97,1% testów w badanych lokalizacjach zostało wykonanych w najnowszej technologii. Magentowy operator z udziałem 55,5% testów w 5G ponownie zajął drugie miejsce w klasyfikacji.

Warto zauważyć, że wynik prędkości nie zawsze idzie w parze z udziałem najnowszej technologii w liczbie wykonanych pomiarów. Potwierdzeniem tego jest większy udział (42,3%) fioletowego operatora w testach 5G w porównaniu z pomarańczowym operatorem, który potwierdził wykorzystywanie 5G w 40,5% testów.

Zestawienie prędkości wysyłania tylko w 5G i jej udział w pomiarach

W przypadku wysłania danych prędkości odnotowane przez operatorów są odpowiednio mniejsze. Najlepszy wynik osiągnął T-Mobile, który z wynikiem 60,6 Mb/s wyprzedził Orange. Pomarańczowy operator zajął z kolei drugie miejsce z wynikiem 53,3 Mb/s. Na trzecim miejscu w naszych testach uplasował się Play z wynikiem 50,5 Mb/s. Najgorszy wynik wysyłania danych osiągnął Plus, zamykając zestawienie wynikiem 39,5 Mb/s.

Testy pobierania i wysyłania plików – Freemode

Jedną z najbardziej interesujących statystyk dotyczących pomiarów stacjonarnych są wyniki średniej prędkości pobierania oraz wysyłania danych z podziałem na konkretne lokalizacje.

Poniższe zestawienie przedstawia wyniki pomiarów w tzw. trybie FreeMode. Podczas tych analiz specjaliści nie wykluczyli żadnej z dostępnych technologii, co jest stosunkowo dobrym wskaźnikiem subiektywnego doświadczenia jakości usług Internetu mobilnego przez użytkownika końcowego w przestrzeni miejskiej. Ponadto, na wykresach zauważyć można także rozkład procentowy poszczególnych technologii w ogólnej liczbie wykonanych testów. To rzeczywista wizualizacja etapu, na którym znajduje się projekt wdrożenia 5G w danym mieście.

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych

Patrząc na średnie wyniki w poszczególnych lokalizacjach to liderem również jest Plus – najwyższa średnia prędkość pobierania w 5G, przełożyła się na najwyższe wartości prędkości we wszystkich badanych miastach. Warto zauważyć, że udział technologii 5G we wszystkich lokalizacjach dla Plusa to praktycznie 100%. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie odnotowano najwięcej miejsc bez udziału technologii 5G – 92%. Mimo to jest to wynik bardziej niż zadowalający.

Najwyższa prędkość pobierania została odnotowana w Szczecinie, gdzie Plus osiągnął wynik 301,3 Mb/s. Szczecin okazał również najlepszym miejscem do korzystania z usług T-Moblie, gdzie osiągnął wynik 171,6 Mb/s. Dla kolejnych operatorów najlepszymi miastami są Radom i Łódź, gdzie dla Orange i Play nasi specjaliści osiągnęli wyniki odpowiednio 147,3 Mb/s oraz 146,8 Mb/s.

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych

W zestawieniu prędkości wysyłania danych per miasto, zestawienie należy do T-Mobile z najlepszym średnim wynikiem w wysokości 70,7 Mb/s . Został on osiągnięty w testowanych lokalizacjach Łodzi. Sytuacja Orange pod kątem parametru prędkości wysyłania danych dla danej lokalizacji jest dużo bardziej skomplikowana. Najlepszy wynik ten operator osiągnął w Łodzi (65,4 Mb/s). Z kolei pliki z wykorzystaniem karty Play były najszybciej wysyłane w Bydgoszczy, gdzie średnia prędkość wykazywała 64,4 Mb/s. Telefon w zasięgu sieci Plus najlepszy wynik osiągnął w GOP z wynikiem 46,3 Mb/s.

Podsumowanie stanu wdrożenia 5G w Polsce 2021/2022

Wyniki przeprowadzonych przez firmę Notel pomiarów pozwalają zauważyć, że infrastruktura miejska operatorów komórkowych w Polsce jest generalnie już przygotowana na świadczenie usług w zakresie transmisji danych z użyciem technologii 5G (NSA). Warto podkreślić, że rozwój ten nie jest równomierny dla wszystkich operatorów i widoczne są miejsca tylko z częściowym pokryciem nowej technologii. Zauważalne są różnice w zakresie oferowanej dostępności i prędkości pomiędzy badanymi miastami jak i lokalizacjami wewnątrz nich. Może to powodować różnice w odczuwaniu oferowanej jakości przez użytkowników.

W ramach przypomnienia, wszyscy operatorzy w Polsce oferują użytkownikom agregację 5G z LTE w trybie 5G Non-Standalone (NSA). Jednakże, Polkomtel aktualnie jako jedyny wykorzystuje całe swoje pasmo 2600 MHz TDD (n38) o szerokości 40MHz na potrzeby technologii 5G. Natomiast pozostali operatorzy wykorzystują dynamiczne współdzielenie swojego pasma 2100 MHz (n1) pomiędzy LTE i 5G z wykorzystaniem techniki zwanej DSS (Dynamic Spectrum Sharing).

Niemniej jednak zadowalające wyniki prędkości transmisji w nowej technologii w zmierzonych lokalizacjach, pozwalają optymistycznie patrzeć na dalszy rozwój sieci piątej generacji w Polsce. Przed operatorami stoi ważne zadanie, aby dotrzeć z najnowszą technologią do wszystkich użytkowników nie tylko w miastach, ale również w mniejszych miejscowościach.

Maciej Biegajewski

Posts Carousel

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos