Search

Wprowadzenie 5G szkodliwe dla środowiska?

Wprowadzenie 5G szkodliwe dla środowiska?

Ledwie rozpoczęło się wdrażanie sieci piątej generacji we Francji, a już wywołuje sporo kontrowersji. W marcu tego roku francuski Senat zlecił sporządzenie raportu w celu oceny wpływu 5G na emisje gazów cieplarnianych. Właśnie poznaliśmy jego ustalenia, które nie brzmią optymistycznie dla przyszłości rozwoju technologii mobilnej w tym kraju.

Zdaniem ekspertów wchodzących w skład niezależnego organu doradczego, wdrożenie 5G może spowodować emisję od 2,7 do 6,7 miliona ton ekwiwalentu CO₂ w 2030 roku. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z obecnym wpływem sektora technologicznego na środowisko, który wyniósł w tym roku około 15 milionów ton ekwiwalentu CO₂.

Raport Wysokiej Rady ds. Klimatu wskazuje, że wzrost emisji gazów cieplarnianych będzie spowodowany produkcją urządzeń elektronicznych obsługujących sieć 5G, jak również budową nowych sieci telekomunikacyjnych i centrów danych. Wprowadzenie 5G doprowadzi także do zwiększenia produkcji i zużycia energii elektrycznej.

W celu ograniczenia szkodliwego wpływu na środowisko, rada zaleca ustanowienie europejskich norm dotyczących zużycia energii podczas użytkowania urządzeń oraz dedykowanej infrastruktury. Na szczeblu krajowym, francuski organ regulacji komunikacji i poczty może określić indywidualne cele dla operatorów.

Wdrożenie 5G we Francji spotkało się ze sprzeciwem ekologów już wiele miesięcy temu. W wielu miastach doszło do protestów, podpaleń anten, czy też wtargnięć do biur operatorów telefonii komórkowej. W licznych petycjach dotyczących rezygnacji z wdrożenia sieci nowej generacji zebrano ponad 100 tyś. podpisów. Nie wystarczyło to jednak, aby powstrzymać rozwój najnowszej technologii, która zdaniem francuskiego ministra cyfryzacji jest niezbędna do odbudowy oraz wzrostu gospodarki.

Źródło: Politico

Maciej Biegajewski

Posts Carousel

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos